idélunch på skåne innovation week

den 13 till 17 juni är det dags för skåne innovation week 2022. och bibik Co. ska ha en lunchföreläsning varje dag kl 12.30-13! jag har helt sonika döpt den föreläsningsserien till ”idélunch”. det är fem fristående föreläsningar som kan tas var för sig men som tillsammans kommer ge en ganska så god grund kring idégenerering.

(här är all information och alla länkar till anmälan till idélunch)

(här är länken till skåne innovation weeks hemsida)

jag är pepp! jag hoppas att du också är det – och om ja, då ses vi på zoom!