idegenerering som verktyg

det händer att jag frågar en upptagen person om hur viktig de tycker att idégenerering är. du förstår, jag vill ju veta, eftersom det är detta jag har valt att lägga mitt fokus på. svaret jag ofta får är att de inte prioriterar idégenerering – utan marknadsföring, försäljning och tillväxt. men… idégenerering ÄR marknadsföring, försäljning och tillväxt!

ingen (som inte tänker jobba med att lära ut idégenerering till andra) behöver lära sig idégenerering för idégenereringens skull. Men genom att lära sig idégenerering kan man fixa….. (wait for it….)

marknadsföring

försäljning

tillväxt

det som är smart med idégenereringsprocessen är att den är applicerbar på de flesta andra processer som äger rum i en verksamhet. i grova drag handlar det om att: se till att ha en gedigen kunskapsbank, kunna generera ett antal relevanta förslag, ge sig själv tid att tänka på saken och slutligen veta hur man ska utvärdera det man har kommit fram till. jag är benägen att slå vad om att vad som än behöver fixas på företaget skulle kunna fixas enligt den här modellen. så jag har börjat använda frasen:

idégenerering som ett verktyg för att lösa…

jag tror att den approachen kommer göra det lite lättare för upptagna människor att prioritera kunskapen kring idégenerering. och jag blir glad, för då får jag chansen att komma in och kompetensutveckla.

igår hörde jag på ett webinar att halveringstiden av den kompetens du tar till dig idag är 5 år. När kompetensutvecklade du dig själv på idéer senast? länge sedan? låt oss höras!

in the meantime… ha en trevlig Valborg!

(foto: Kirvec Ales för Pexels)