Få mere exposure effekten att jobba för dig

Mere exposure effect (exponeringseffekten/familiaritetseffekten) är en princip kring hur en persons attityd gentemot något eller någon förändras ju mer bekanta dessa blir. I klartext: vi gillar sådant vi känner igen. Har vi exponerats för något fler gånger (hej reklam och annonsering!) så börjar vi utveckla positiva känslor kring produkten eller tjänsten. Eller det mest talanade exemplet: resan från att vara indifferent mot en låt när man hör den första gången till att några månader senare anse sommarplågan vara favoritlåt.

(Det är också här vi går från “know” till “like” på “know-like-trust”-skalan, men detta är en dikussion för ett annat tillfälle.)

Jag har tidigare pratat om att, för att bli unik i sitt tänk, ta sig ut i sammanhang där ens tänkande stretchas och utvecklas. Vi tar det en nivå högre: vad skulle hända med din professionella utveckling om du fick mere exposure effekt att aktivt jobba för dig? Let me explain:

Om du är smart med att välja vad du konsumerar för typ av content och vilka kontext du sätter dig själv i, så kommer dessa förr eller senare vara bekanta för dig, även om de från början var spännande, kittlande eller otillgängliga. Och det du gör mycket, blir du också bra på. Så vad skulle hända om du plötsligt bara tog till dig sådant som stretchar din egna kreativitet eller intellekt? Jag gissar att ju mer du exponeras för den typen av innehåll – eller situationer, så går det sakta men säkert från “wow” till “vanligt” – och till: “det där skulle jag också kunna göra”, och ultimat till “det här skulle jag kunna göra PÅ MITT SÄTT!” Boom! Det är där jag vill ha dig! I den här lekplatsen som du en gång i tiden ansåg var för cool för dig, som visserligen är lika spännande nu – men inte på något sätt otillgänglig. För ju mer du hänger där, desto mindre “big deal” blir den.

Så hur ska du göra rent praktiskt? Och vad ska du ha det till? Den enkla varianten av det här tankesättet handlar om att konsumera bättre innehåll. Den svårare delen är att faktiskt sätta sig i fysiska sammanhang som utmanar en. Det kräver mod och kommer ibland med tunghäfta och svettiga handflator. Men bara i början. Mere exposure effect, baby! Ju oftare du gör det, desto mer positiv blir du till det. Och rätt som det är så är det dig man vill hälsa på!

Du har säkert hört uttrycket: “du blir som de fem människorna du umgås mest med”. Detta är ett liknande tänk: “du blir så smart som det du exponeras för”. Ganska häftigt när man tänker efter.


Publicerat

i

av

Etiketter: