• Få mere exposure effekten att jobba för dig

    Mere exposure effect (exponeringseffekten/familiaritetseffekten) är en princip kring hur en persons attityd gentemot något eller någon förändras ju mer bekanta dessa blir. I klartext: vi gillar sådant vi känner igen. Har vi exponerats för något fler gånger (hej reklam och annonsering!) så börjar vi utveckla positiva känslor kring produkten eller tjänsten. Eller det mest talanade…

  • Om att ta bort sin inre kritiker

    Här kommer mitt bästa råd för ett hållbart yrkesliv (första rubriken var ”för ett hållbart entreprenörsliv, men jag insåg genast att det här faktiskt gäller alla): ta bort din inre kritiker. Jag kan slå vad om att du, i någon situation i ditt yrkesliv, har varit hård mot dig själv – trots att du har…

  • Category of one

    Det här är en av dessa ”skulle du hellre vilja….” inlägg. Jag undrar: skulle du hellre ta en liten del av en gigantisk paj, eller skulle du välja att ha en liten paj helt för dig själv? Jag pratar om att tillhöra en bred kategori inom en bransch, eller att vara helt unik i sin…