blogg.

  • Det är som om du läste mina tankar…

    Den bästa frasen du kan få från en kund är: “Det är som om du läste mina tankar!”. Let me explain. Det talas mycket om vikten att nischa in sig. Det är sant, man ska nischa in sig så smalt som det bara går. Men det är först när man förstår varför man ska göra…

  • Få mere exposure effekten att jobba för dig

    Mere exposure effect (exponeringseffekten/familiaritetseffekten) är en princip kring hur en persons attityd gentemot något eller någon förändras ju mer bekanta dessa blir. I klartext: vi gillar sådant vi känner igen. Har vi exponerats för något fler gånger (hej reklam och annonsering!) så börjar vi utveckla positiva känslor kring produkten eller tjänsten. Eller det mest talanade…

  • Om att ta bort sin inre kritiker

    Här kommer mitt bästa råd för ett hållbart yrkesliv (första rubriken var “för ett hållbart entreprenörsliv, men jag insåg genast att det här faktiskt gäller alla): ta bort din inre kritiker. Jag kan slå vad om att du, i någon situation i ditt yrkesliv, har varit hård mot dig själv – trots att du har…